Turistika

Výlety na kole po moravských vinohradech

Vinný sklep leží na vinařské stezce Podluží. Ve vinném sklepě je možnost zapůjčení cykloturistické mapy Moravské vinařské stezky.

Mapa – vinařské cyklostezky

Na mapě jsou zobrazeny cyklostezky (fialová barva) a modře turistické trasy.

Kulturní památky

Mikulčické valy

Mikulčické valyMikulčice-Valy jsou významným hradiskem doby velkomoravské říše v blízkosti obce Mikulčice. Svou rozlohou cca 10 ha představují nejrozsáhlejší slovanské archeologické naleziště v ČR. Lokalita je chráněna jako národní kulturní památka. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších opevněných hradištních sídel se znaky městského uspořádání, spíše vojenského charakteru, s doklady osídlení předvelkomoravského a velkomoravského horizontu s množstvím kostelů a artefaktů svědčících o přítomnosti velkomoravské nobility.

zdroj: Mikulčice-Valy

Lednicko valtický areál

Lednicko valtický areál Majestátné zámky jsou obklopené rozlehlými zahradami. Upravené záhony pokrývá květinový koberec. Zvlněné lány zlatavých polí přecházejí v zelenavé lesy. Romantickou krajinu zdobí rybníky, jejichž třpytivé hladiny jsou posety lekníny. Podél upravených cest stojí mnoho skvostných staveb. To všechno vytvořili ruku v ruce s přírodou Lichtenštejni.

více na stránkách Lednicko valtický areál

Zámek Buchlovice

Zámek BuchloviceZámek Buchlovice, ležící nedaleko majestátního hradu Buchlova, patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Kvalita architektury, rozsáhlé sbírky, proslulí majitelé i důležité místo v dějinách posledních let habsburské monarchie činí ze zámku místo, významem daleko přesahující hranice českých zemí.

více na stránkách Zámku Buchlovice

Hrad Buchlov

Hrad Buchlov Počátky hradu se datují do 1. poloviny 13. století. Byl založen českým králem jako strategicky obranná pevnost a správní středisko se soudní pravomocí a tzv. loveckým právem.

více na stránkách Hradu Buchlov

Zámek Milotice

Zámek Milotice Tento malebný barokní zámek se nachází v obci Milotice, která leží v jihovýchodní části Moravy, cca 60km od Brna, 26 km od Nechor, v regionu bohatých folklorních tradic a dobrého vína.

více na stránkách Milotického zámku

Skanzen STRÁŽNICE

Skanze Expozice situované do vybraných objektů seznamují návštěvníka se způsobem života a bydlení lidu jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví, kde je velká část hospodaření rolníků založena na pěstování vinné révy. Ukázka vinohradnických staveb a jejich zařízení, která je doplněna vinohradem představujícím pěstování vína od nejstarších dob po současnost, je jedinou expozicí svého druhu na našem území.

více na stránkách Skanzenu

Pálava

PálavaPálava se nachází v severozápadním výběžku Panonské nížiny v nejteplejší a téměř nejsušší oblasti České republiky, což umožňuje jak pěstování vinné révy, tak výskyt mnoha druhů rostlin, které u nás nikde jinde nerostou. Pestrá mozaika skalních suchých trávníků, lemových společenstev, suchomilných křovin a teplomilných doubrav na svazích Děvína, která vznikla z části pod vlivem pastvy, se označuje jako krasová lesostep. Na plošinách Milovického lesa převládají rozvolněné sprašové doubravy s druhově bohatým bylinným podrostem, na severně orientovaných svazích a v údolích je nahrazují panonské dubohabřiny.

více na stránkách věnované Pálavě

Další zajimavé tipy kam se vydat najdete v Turistickém průvodci.